Programio»#samza

Uložení lokálního stavu v Samze

V minulé části série jsme si představili problém: pokud restartujeme Samza job, nevyhnutelně přijdeme o lokální stav aplikace, přijdeme o všechna data, které jsme měli uloženy pouze v paměti počítače. Jak nám Samza framework pomůže tento problém vyřešit?

Windowing v Samze

Ukážeme si, jak implementovat úlohy, které jsou nějak závislé na čase. Například průměr hodnot za posledních třicet sekund a podobně. Minule jsme skončili u toho, že máme dva topicy: bidrequests a bidresponses. Další částí skládačky je, že chceme ke každému požadavku najít odpovídající odpověď a spojit tyto dvě zprávy do jedné, abychom ve výsledné databázi měli jeden řádek, ve kterém budeme mít všechna potřebná data – jak z požadavku, tak z odpovědi.

Samza: distributed stream processing framework

V předchozích částech jsme se bavili o Kafce, což je aplikace, která slouží k přenosu zpráv z jednoho serveru na jiný. Samza je Javový framework, který nám pomáhá tyto protékající zprávy dále zpracovávat.