Programio

Netlify: hosting statických stránek

Na Netlify.com jsem narazil nedávno, když jsem hledal, kde bych mohl hostovat své statické stránky, protože mi GitHub Pages přestávaly stačit. V článku vám zkusím popsat, co vám taková služba, která se zaměřuje výhradně jen na statické weby, může nabídnout a proč je to lepší než běžný hosting, na který nahráváme obsah přes ef-té-pé.

Bloom filter

Bloom filter je pravděpodobnostní struktura, která nám umožňuje s jistou mírou pravděpodobnosti říci, zda se nějaký prvek x nachází v množině M.

Čtyři nejtrapnější chyby, jaké jsme během vývoje udělali

Trvalo nám asi čtvrt roku, než jsme rozběhli celý systém založený na Kafce, Samze a Druidu několik měsíců potom jsme ještě lovili a řešili další vzniklé bugy. Cestou jsme samozřejmě narazili na hromadu chyb a některé z nich byly tak blbé, že si měl člověk chuť vystřeli mozek z hlavy po jejich vyřešení. Obyčejně to byly chyby, které si chcete nechat pro sebe a rozhodně se s nimi nikde nechcete chlubit, nedej bože někde na veřejnosti. Tak přesně o těchto chybách bude tento článek.

Antipatterny Event sourcingu

V minulém článku jsem představil event sourcing a popsal, jak ho u nás v práci používáme. Dnes se podíváme na to, jaké problémy nám přechod na event sourcing přinesl a jak jsme je vyřešili a co jsme si tak nějak označili jako anti-patterny, kterým je lepší se vyhnout.

Jak vypadá architektura našeho systému: Event sourcing a CQRS

Aktuálně vyvíjíme nový video ad server. Plus minus je to systém, pomocí kterého můžete zadávat reklamní kampaně, které se pak budou zobrazovat ve video přehrávačích. V článku popíši, jaké technologie jsme pro to použili a jak jsme je všechny zkombinovali do jednoho funkčního celku.

Jak vypadá naše vývojové prostředí

Někdy před rokem jsme se rozhodli – snad finálně! – vyřešit problém, že i když používáme multiplatformní technologie jako je Node.JS, tak ve výsledku má každý vývojář mírně odlišný systém, což způsobuje, že kód, který je funkční na jednom počítači, není funkční na jiném. Cestou se na naše řešení nabalila i jiná pozitiva a o tom všem si v článku povíme.

Jak Druid.io agreguje data

Z minulého dílu víme, že Druid typicky čte zprávy z nějakého messaging systému, tvoří segmenty a tyto segmenty poté proplouvají různými částmi systému. Dnes se podíváme na to, jak vypadají data v jednotlivých segmentech.

Architektura Druid.io

Druid.io je distribuovaná databáze napsaná v Javě, která se skládá z několika částí. Těmto částem říkáme uzly (nodes) a jsou to separátní Java procesy. Základní instalace Druidu potřebuje alespoň čtyři uzly: Realtime, Historický, Koordinátor a Broker, přičemž každý z nich má jinou zodpovědnost. V článku si všechny čtyři uzly představíme.

Druid.io: distribuovaná immutable databáze pro analytické výpočty

Druid.io používáme pro ukládání všech statistických a analytických dat. Je to vysoce škálovatelná distribuovaná immutable databáze, která obsahuje přímou podporu pro agregaci dat a pro aproximační algoritmy jako je hyperloglog nebo histogram.

Uložení lokálního stavu v Samze

V minulé části série jsme si představili problém: pokud restartujeme Samza job, nevyhnutelně přijdeme o lokální stav aplikace, přijdeme o všechna data, které jsme měli uloženy pouze v paměti počítače. Jak nám Samza framework pomůže tento problém vyřešit?