Programio»#event-sourcing

Antipatterny Event sourcingu

V minulém článku jsem představil event sourcing a popsal, jak ho u nás v práci používáme. Dnes se podíváme na to, jaké problémy nám přechod na event sourcing přinesl a jak jsme je vyřešili a co jsme si tak nějak označili jako anti-patterny, kterým je lepší se vyhnout.

Jak vypadá architektura našeho systému: Event sourcing a CQRS

Aktuálně vyvíjíme nový video ad server. Plus minus je to systém, pomocí kterého můžete zadávat reklamní kampaně, které se pak budou zobrazovat ve video přehrávačích. V článku popíši, jaké technologie jsme pro to použili a jak jsme je všechny zkombinovali do jednoho funkčního celku.