Programio»#bloom filter

Bloom filter

Bloom filter je pravděpodobnostní struktura, která nám umožňuje s jistou mírou pravděpodobnosti říci, zda se nějaký prvek x nachází v množině M.